צור קשר


ג'ולי דניאל, עו"ד

דין צרפתי - ירושות בצרפת - אזרחות צרפתית/דרכון צרפתי - ויזות והגירה לצרפת - זכויות יוצרים בצרפת
 רחוב דרויאנוב 5 תל אביב 6314305

 

מענה טלפוני  : בימים א' עד ה' מ 8:30 עד 19:30 ובימי ו' מ 8:30 עד 15
טל: 037646153 

טל (צרפת):  33642186761 +

 
עו"ד ג'ולי דניאל
 
 
Etude KATZENGOLD -  NOYHAUSS -  DANIEL,   Avocats, Notaires et Médiateurs
Julie DANIEL, Avocat
Membre du Barreau de Tel Aviv - Centre depuis juin 2001
Avocat Agrée par le Consulat General de France de Tel Aviv
 Droit de la nationalité - immigration et expatriation en  Israël - Gestion de bens en Israël 
 Successions en Israël - Immobilier en Israël

5 Druyanov st. Tel Aviv 6314305 ISRAEL

Tel: +97237646153 

Tel (french speaking): +972544704081 

tel (France line): +33 642186761

Skype: Adv Julie Daniel 

 

 

 

 
 

כאשר עו"ד ג'ולי דניאל שוהה בצרפת

ניתן להשיג את עו"ד ג'ולי דניאל בטלפון:

642186761 33 +

Maitre Julie Daniel est joignable lors de ses séjours en France sur son portable Français: 0642186761

 

Comments